To gode lakseelver – en i nord – en i sør

Laksefiske i 2021 – færre utenlandske fiskere i norske elver

På grunn av Korona og reiserestriksjonene som følge av viruset, blir det nok også i år mange ledige plasser i norske lakseelver. Det betyr at svært mange gode fiskeplasser kan stå ledig for deg som ønsker å prøve lykken.

Her har vi plukket ut to spennende elver vi kan anbefale. Det er tradisjonelt godt fiske hvert år i disse elvene og de kan by på både gode fangster og flotte naturopplevelser. Sjekk ut Beiarelva og Mandalselva.

Beiarelva – En nordlandsperle

Opplev sportsfiske av laks og sjøørret i Nord-Norges fineste elv. Beiarelva ligger 1,5 timers kjøring sør for Bodø i Salten. På turen til Beiarn får du i også oppleve Saltstraumen, verdens største malstrøm. I rolige omgivelser kan du nyte stillheten langs Beiarelva. Elva er tilrettelagt med rasteplasser, bålplasser og merkede stier som er unikt og spesielt for Beiarelva. Det er også 2 flotte fiskeplasser for funksjonshemmede.

Fra strekningen Os i Beiarelva

Fiskesoner i Beiarelva

Strand-valdet er ca 5 km og grenser mot Eiterjord i vest og Os i sør. Strand-valdet er et av elvas mest besøkte vald for fiske etter laks. Les mer og finn fiskekort her.

Storfjord. Sone Storjord går fra Larsos i sør til Molid i nedre del. Elvestrekningen er på 2,9 km. Strekning med små stryk, grus og stein dominerer bunnsubstans.Lakse og sjø-ørretfiske med mark, sluk og flue. Les mer og finn fiskekort her.

Molid. Strømsvak strekning. Grus og stein dominerer bunnsubstratet. Laksefiske og sjøørretfiske med sluk og flue. Sonen på Molid er ca 600 meter lang og grenser mot Storjord i sør og Savjord i nedre del. Les mer og finn fiskekort her.

Trones. Variert strekning med stryk, blokker, grus og stein i bunnsubstratet. Er godt egnet for flue og sluk. Fiskesonen er på ca 5,2 og grenser i sør mot Heståga og i nedre del mot sone Ness. Les mer og finn fiskekort her.

Selfors. Sone Selfors er 1,2 km lang. Trivelig sone, også egnet for familier. Strekningen består for det meste av rolig vannføring og er egnet for flue, sluk og mark. Barnevenlig og fin familiesone. Les mer og finn fiskekort her.

Haugmo Israelsbakk. Strekning med stryk, blokker, grus og stein. Laksefiske og sjøørretfiske med sluk og flue. Sone Haugmo Israelsbakk er 4,5 km. Sonen grenser mot Førnes i sør og Osbakk i nedre del. Les mer og finn fiskekort her.

Statskog/E.Tollånes. Sonen ligger for det meste langs «Tollåneset» og har strandlinje både til Beiarelva og Tollåga. Tollåga består av dype kulper, men også storsteinet og stri vannføring i ei slamfri elv. Les mer og finn fiskekort her.

Os. Sone Os består av både strie og rolige partier. Sonen er på 2,9 km og grenser til Ness i sør og Strand i nedre del. Os har også egen fluefiskesone hvor det ikke er motfiske. Les mer og finn fiskekort her.

Førnes. Førnes er en sone på ca 600m. Bunnsubstanset består av steinblokker, morenestein og noe fjell. Sonen er egnet for både flue og sluk og der midtre del regnes for å ha de fineste fiskemulighetene. Les mer og finn fiskekort her.

Navjord. Sonen ligger på elvas østside og grenser i sør med Selfors og i nord mot Kvæl. Dette er en strømsvak strekning. Grus og stein dominerer strekket. Sjøørretfiske og laksefiske med mark, sluk og flue. Les mer og finn fiskekort her.

Mandalselva – En sørlandsperle

Mandalselva er det nest største vassdraget på Sørlandet og har en lakseførende strekning på 48 km. Elva har de siste årene hatt totalfangster av laks og sjøaure på mellom 12,6 og 5,7 tonn.

Mandalselva har mye fin fisk å by på

Fisketilbudet i den lakseførende delen av Mandalselva er delt inn 4 hovedsoner. I sone 1 og 3 dekker ett kort hele sonen. Fisketilbudet i sone 2 består av tilsammen 32 delsoner.Disse betegnes alle med stedsnavn knyttet til der de ligger. I 23 av disse er kortsalget begrenset. Mandalselva Øvre Holum selger egne kort. Nedre del av sone 4 består av 6 delsoner med begrenset kortsalg, mens øvre del av sone 4 dekkes av ett kort. Finn fiskekort her

Sone 1 utgjør de 5 nederste kilometerne av Mandalselva. Elva er stilleflytende her, men det er likevel gode muligheter for fiske etter laks og sjøaure. Mange har god uttelling med båtfiske i sonen. Sjøaurebestanden i elva er god og nattfiske med flue kan gi bra fangster.

Sone 2 er tilsammen 14 km lang. Fra grense mot sone 1 i sør, er det først ca 6,3 km med stilleflytende elv. Men fra Møll bro og opp til grense mot sone 3 veksler elva mellom fosser, stryk og stilleflytende partier. Sone 2 fisker godt fra sesongstart.

Sone 3 er tilsammen 13 km og kan by på attraktivt fiske for alle  laks- og sjøaurefiskere. Området er en perle sett fra en sportsfiskers øyne og kan fiskes med alle redskap, men fluefiske er nok mest populært. Sonen har vært meget positivt omtalt i en rekke norske og utenlandske fisketidsskrifter de siste årene.

Sone 4 er ca 18 km lang og byr på gode fiskemuligheter i flott natur. Nedre del av sonen ble åpnet for fiske i 2017. Elva har stor variasjon i utforming og skifter mellom stilleflytende partier, stryk, fosser og dype kulper. Sonen beskrives av kjennere for å inneholde mange «ukjente skatter».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *