Oslomarka – Prøv en fisketur til Øyungen

Øyungen – Spennende vann med stor ørret

Foto: Kjetil Kvien Madsen – kkmfoto.com

Øyungen er et flott fiskevann i Nordmarka i Oslo. Vannet forvaltes av Oslomarka Fiskeadministrasjon (OFA) og dette forteller OFA om stedet:

Stort, populært og familievennlig fiskevann. Lett tilgjengelig fra Skar i Maridalen. Gode bestander av ørret, røye og abbor. Vanlig størrelse på ørret er opp til drøyt 35cm, men det finnes mange som er langt større også. Røya veier oftest fra 150-250g, noen få opp mot 400g. Fine røyevarp utenfor ”Prekestolen” midt på østsiden, og sørvest for Storøya. Brukbart røyefiske i vika inn mot Gåslungen. Best røyefiske på nyisen. Godt med både marginata- og vespertinadøgnfluer. Marginata allerede fra første uka i mai som etter hvert overlapper med vespertina rundt nasjonaldagen. Vulgata klekker i skikkelig antall, gjerne fra litt ut i juni frem til starten av juli. Mye stor fisk observeres under denne vakfesten.

Myrområdene i nordenden er gode plasser for fluekasting. Fra demningen og nordover på vestsiden står mye skog inntil, men flere fine fiskeplasser for sluk/mark. Fisken kommer nær land på kvelden. Vannet er mye besøkt av både turgåere og fiskere. Fine teltplasser i de søndre delene. Huser også en og annen virkelig stor sik, det ble tatt en sik på 1700g på isen i 2005.

Øyungen. Foto: Kjetil Kvien Madsen.

To godkjente ildsteder, ett på hver side av utløpselva til Skar. Veldig populært vann for harvefiske både vår og spesielt høst, og det er da de største ørretfangstene tas. Ofte vaking langt ute om dagen, så flytering eller båt er en stor fordel. Mange små ørret i Skarselva. Ørekyte og 3-pigget stingsild finnes også. Øyvann Nedre og Øvre (begge D1)Gode ørretvann. Øvre er et ganske stort skogstjern med skogen stående helt inntil. Partier med noe steinete bunn, men også mye mudder og sunkne røtter og greiner. Vannet kalkes årlig. Grenser fra å ha en liten til mellomstor bestand av ørret. Gjerne ørret rundt halv­kiloen. God rødfarge og kondisjon.

Skarselva renner ut fra Øyungen. Foto: Kjetil Kvien Madsen.

En og annen skikkelig stor abbor mellom 500-700g og mer enn nok av mikroabbor under 70g. Ørreten vaker irriterende ofte midt utpå. Et vanskelig fluekastevann. Et par fine teltplasser, og noen ”lommer” i skogen å kaste fra. Sluk og mark er enklest. Ørreten gyter på utløpsbekken, men det blir ikke noe særlig rekruttering av det.

Det finnes vulgata i Øvre, og den klekker litt ut i juni. Nedre er et rent myrvann og godt egnet for fluefiske. God bestand av både ørret og abbor, men de er av mindre størrelse enn i Øvre. Gjerne ørret opp mot 400g i god kondisjon.

Demingen. Foto: Kjetil Kvien Madsen.

De siste årene har det riktignok plutselig dukket opp en god del småørret, og utsettingene er stanset. Det er observert noen få vulgata her nede også, men ikke nok til å gi et eget fiske. Mulig de har blåst fra Øvre etter klekking, eller at det stammer fra bekken.

Vi ønsker alle en god tur og skitt fiske i Oslomarka!

Hilsen Oslomarka Fiskeadministrasjon.

 

Øyungen ligger nord for Maridalsvannet. Enkelt tilgjengelig fra Maridalen.
Finn fiskekort fra oslomarka fiskeadministrasjon – klikk her.
SE FLERE TURTIPS
TIL INATUR.NO

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *