Fluefiske – gode fiskeplasser

Tips til fluefiskere.

Her presenterer vi et utvalg gode fiskeplasser for alle som vil ut med fluestanga. Det de fleste områdene har til felles er at naturgitte gode forhold og bevisst forvaltning har gitt spennende fiskeplasser med mulighet for flott fangst. Skitt fiske!

 

Fra Borgundselva. Foto: Borgund Elveeigarlag

BORGUNDSELVA.

Elva renner gjennom frodig vestlandsnatur med høye fjell. I øvre deler av vassdaget renner elva stri med kulper og fossefall. Elva roer seg så noe ned mot Borgundsfjorden, som er mer stilleflytende. Vannet er krystallklart. Denne vakre ørretelva ligger i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane fylke. Les mer og finn fiskekort – klikk her.

 

Fra Selsvollene. Foto: Lågen fiskeelv.

SELSVOLLENE I GUDBRANDSDALSLÅGEN.

Selsvollene har i fluefiskermiljøet vært godt kjent i lang tid, men fluesona er relativt ny. Elvestrekkets totale lengde er på ca. 5 km har glassklart vann og en god bestand av harr og ørret. Les mer og finn fiskekort – klikk her.

 

Holselva. Foto: Holselva Grunneigarlag

HOLSELVA.

Holselva er en spennende plass for flue og aktivt markfiske. Elva er ei oppvandringselv. Ørreten starter vandringen fra Strandafjorden i juni. God bestand av storvokst ørret. Hemsedal fiskeforening gjennomførte prøvefiske i vassdraget sommeren 2009. Det ble fanget omlag 40 fisk på dette prøvefisket – fra 0,3 kilo til 3,3 kilo. Les mer og finn fiskekort – klikk her.

 

Galtstrømmen. Foto: Engerdal Fjellstyre/Fishspot.no

GALTSTRØMMEN.

Fluefiskesona Galtstrømmen ligger mellom Galthåen og Galtsjøen i Femund Engerdal. Her, i nærhet til Galten Gård, har fluefisket lange tradisjoner. I Galtstrømmen er vadere en nødvendighet. Når det er store klekkinger av døgnfluer eller vårfluer kommer både stor harr, stor sik og virkelig stor ørret på strømmen for å beite. Når ørreter på 3 kg ploger i den grunne strømmen i juninatta, ja, da er spenningen til å føle på. Les mer og finn fiskekort – klikk her.

 

Fra Renaelva. Foto: Åmot Elvelag/Fishspot.no

RENAELVA.

Renaelva er regnet som en av de mest attraktive elvene i Norge med en god bestand av ørret, harr og sik som de mest ettertraktede artene. Rena er kjent for sine store fisker. På strekningen mellom Storsjødammen og Lindstad er det etablert en egen fluefiskesone. Sonen utgjør en strekning på omlag 3,7 km hvor det kun er tillatt med klassisk fluefiske der selve snøret utgjør kastevekten. Les mer og finn fiskekort – klikk her.

 

Fra Isterfossen. Foto: Engerdal Fjellstyre/Fishspot.no

ISTERFOSSEN.

Utløpet av den store sjøen Isteren, strekningen ovenfor Isterfossbrua, er forbeholdt fluefiskere. Her er det et særdeles godt harrfiske sommeren gjennom. Når klekkingene er gode slipper store mengder harr seg ned fra Isteren og vakingen kan være svært intens. Isteren fungerer som et magasin og sørger for at fiskeforholdene i liten grad blir preget av nedbør. Les mer og finn fiskekort – klikk her.

 

Fra Grimsa. Foto: B.Hansen/Nedre Folldal Utmarkslag

GRIMSA I FOLLDAL.

Fluesona i Grimsa og deler av Folla er omlag 18 km lang.  Det selges 10 kort pr.døgn.  Elva veksler mellom stryk og rolige partier. Elva er lett tilgjengelig fra vei, skogsbilvegen går langs elvas østside i hele fluesonen. Den store fisken kan være utfordrende å få, men det finnes riktig pen fisk av både ørret og harr. Les mer og finn fiskekort – klikk her.

 

Fra Lesja, Gudbrandsdalslågen. Foto: Lågen Fiskeelv

LESJA I GUDBRANDSDALSLÅGEN.

Her kan elva være svært klar og sakteflytende. Under gode forhold kan man lett se fisken og det kan være ørret på både 2 og 3 kilo. Alle muligheter for et spennende fluefiske både etter ørret og harr. Les mer og finn fiskekort – klikk her.

 

Finnmarksørret. Foto: Joakim Andreassen

ČABARDASJOHKA.

Denne elva forvaltes av Kautokeino JFF. De selger ikke fiskekort via inatur.no, men vi tar dem med her allikevel, rett og slett fordi dette er spennende fiskeplasser. Kautokeino JFF forteller om elva på sine Facebooksider: «Čábardasjohka er en 20 km lang ørretelv i Kautokeino som er forpaktet av Kautokeino Jeger- og Fiskerforening. Foreningen ønsker å bevare fiskeressursene i nærområdet og legge til rette for et godt og attraktivt rekreasjonsfiske, både på kort og på lang sikt». 

Fiskekort får du kun lokalt på Statoil i Kautokeino. Elva er delt opp i flere soner og når du kjøper kort bestemmer du på forhånd hvilke sone man vil fiske i den enkelte dag. Les mer om elva og om Kautokeino JFF på deres Facebookside – klikk her!

Fra Hola. Foto: Hola Fiskeforening/Fishspot.no

HOLA.

Hola er ideel for fluefiske. Elva veksler mellom stryk og rolige partier. Her finner en klekkinger av mange døgn-og vårfluearter. Elva har klekkinger av E. Danica. Mye av elva er lett tilgjenglig fra veien. Les mer og finn fiskekort – klikk her.

 

Fra Unsetåa. Foto: Fishspot.no

UNSETÅA.

Fluesona i Unsetåa er over 12 km lang målt langs elva.  Deler av Unsetåa egner seg svært godt for fluefiske.  Elva er variert med kulper og strykpartier.  Innimellom strekker med sakteflytende elv som egner seg godt for «spotfiske».  Elva har harr og ørret av varierende størrelse. Les mer og finn fiskekort – klikk her.

 

Fra Sømåkvolvet. Foto: Torbjørn Kvien Madsen

SØMÅKVOLVET.

Her finner du cirka 10 gode fiskevann, som alle ligger rett ved hverandre. Området ligger i Engerdal kommune og det er beviselig tatt stor fisk her inne. Les mer i egen artikkel – klikk her.

 

Kvinda.

KVINDA, ÅL I HALLINGDAL.

Denne vesle ørretelva Kvinda er krystallklar med lys sandbunn. I sone 1 (fluesona) er elva stilleflytende med mange spennende høler og loner. Det er en del småfisk, men også mange store opptil 2 kg. Les mer og finn fiskekort – klikk her.

 

Fra Hemsila. Foto: Hemsedal Fiskeforening

HEMSILA.

Nedre del av Hemsil renner langsomt, elva er krystallklar og er derfor best egnet for fluefiske. Den ville Hemsilørreten er sky og vanskelig å lure. Prøv å finne vakende fisk, og bruk gjerne en liten døgnflue i enden av snøret. Lang fortom er å foretrekke. Les mer og finn fiskekort – klikk her.

 

Foto: Engerdal Fjellstyre/Fishspot.no

GALTHODET I FEMUND ENGERDAL.

Fluefiskesona Galthodet ligger fra utløpet av Galtsjøen og nedover Femundselva. Her, i nærhet til Galten Gård, har fluefisket lange tradisjoner. På vestsiden av Galthodet ligger Smithsetra som ble satt opp av engelske fluefiskelorder på slutten av 1800-tallet. I fluefiskesona er det harren som dominerer, og det er gode muligheter for harr over 45 cm. Les mer og finn fiskekort – klikk her.

 

Nordre Renaelva. Foto: Fishspot.no

NORDRE RENAELVA.

Fisket i Nordre Rena er utfordrende, men det er en bra bestand av grov harr og ørret. Sona er lett tilgjengelig og ligger nært vei. Egen fluefiskesone på ca 4,7 km. Store deler av strekningen er rolige partier, som passer bra for både bellybåt, kano og kajakk. Les mer og finn fiskekort – klikk her.

 

Fra Trysilelva. Foto: Trysil Fellesforening/Fishspot.no

TRYSILELVA, FRA SENNSJØEN TIL KOLOA.

Denne strekningen av Trysilelva er på hele ca. 55 km. Strekningen fra Sennsjøen til utløpet av Engeråa (10 km):  Er viden kjent som en spennende og god fiskestrekning.  Her går elva i ville stryk, avbrutt av dype loner og store høler der det kan stå stor fisk.  Harr, ørret og noe sik er dominerende.  Kan være noen steder det er vanskelig å komme til på grunn av ulendt terreng. Strekningen fra Eidehølen til Jordet (14 km):  Jevnt strømrikt parti med harr og ørret.  Fisken er ikke spesielt storvokst på denne strekningen, men fangstene kan være gode. Strekningen Jordet og Innbygda (15 km):  Strekningen er populær blant fluefiskere.  Her finnes kjente fiskeplasser som Djupfloen, Trettkilen, Mosengfloen og Øren med flere.  Dette er en god harrstrekning. Strekningen Innbygda til Koloa (16 km):  Her endrer elva karakter der den flyter stille med fin bunn og grasbevokste elvekanter.  Gjedde og sik er dominerende arter.  Siken er storvokst på 1 – 2 kilo, av ok til opp til 3 kilo.  Ikke så mye ørret, men den som finnes kan bli stor.  Harren varierer fra 3 – 6 hg, men det tas ofte harr på over en kilo.  Kjente fiskeplasser er Gråa og Øråstryket. Les mer og finn fiskekort – klikk her.

 

Fra Engeråa. Foto: Engerdal fjellstyre/Fishspot.no

ENGERÅA.

Engeråa er ei lita elv som renner fra Litj-Engeren gjennom flott kulturlandskap i Engerdal og ned til Engersjøen. På den nederste strekning fra Kansebekken og mot utløpet i Engersjøen er det egen fluefiskesone. I hele Engeråa er det gode muligheter for stor harr og ørret. Les mer og finn fiskekort – klikk her.

 

Fra Drengen i Hodalen. Foto: Hodalen Grunneierlag/Fishspot.no

DRENGEN I HODALEN.

Det er flere forhold som gjør at Drengen er et godt fluefiskeområde: flere forskjellige fiskearter, området lett tilgjengelig, det er langrunt og lett å vade, og ikke minst med variert innsektsliv. Les mer og finn fiskekort – klikk her.

 

Vangrøfta. Foto: Fishspot.no

VANGRØFTA.

Elva Vangrøfta – «Skrukka» er en elv som passer svært godt for de som ønsker å «jakte» på stor ørret. Elva har kortbegrensninger, noe som betyr at du kan være sikker på å ha mye elv for deg selv. Vangrøfta er en liten elv der det finnes ørret av prima kvalitet. Fluesona i Vangrøfta er omlag 15 km lang. Les mer og finn fiskekort – klikk her.

 

Røttesmo/Glømmen i Bjøra. Foto: Gløymem Laksefiske

LAKSEFISKE I RØTTESMO/GLØMMEN I BJØRA.

Eksklusivt fiske i Bjøra. Blant fiskere kalles det Røttesmovaldet eller Gløymem, i media omtales det som «Kongevaldet». Valdet er godt til sportsfiske/fluefiske i juli og august. Du disponerer sonen alene for deg og dine venner eller familie, og kan fiske med intill 4 stenger. Ved god vannføring er det båt tilgjengelig til harlingfiske. Du kan også bruke båten til å ro over elva for å fiske på den andre sida. Les mer og finn fiskekort – klikk her.

 

Fra Glomma. Foto: Kvennan Fly Fishing/Fishspot

HARRFISKE I GLOMMA.

Ulike klekkinger gjennom hele sesongen gjør dette til eldorado for fluefiskere. Kortbegrensning sikrer at det ikke blir for mange fiskere. Her er det reelle sjanser for å få harr over 45 cm. Les mer og finn fiskekort – klikk her.

 

53787b5ee4b0eb2d8d6af0b4_w
Fra Glomma, Os/Erlia. Foto: Os og Erlia Fiskeforening/Fishspot.no

HARR- OG ØRRETFISKE I OS OG ERLIA, GLOMMA.

Os og Erlia fiskeforening forvalter over 20 km elvestrekning. Her finner en mange strømnakker, små brekk og kulper. Øvre deler av Glomma skifter mellom stryk og roligere partier. Dette gjør elva svært attraktiv for fluefiske. Elva Nøra tilhører også området.  Harr og ørret er dominerende fiskeslag. Les mer og finn fiskekort – klikk her.

 

Fra Landsjøen i Trysil. Foto: Trysil Fellesforening/Fishspot.no

LANDSJØEN I TRYSIL.

Landsjøen er en populær sjø for ørretfiske i Trysil, øst for Trysilelva.  Landsjøen er en særdeles vakker skogssjø, perfekt for den som ønsker ørretfiske i flott natur og fredlige omgivelser. Sjøen er 2,1 km lang og 1 km på det bredeste, 500 meter over havet 10 km fra Plassen øst for Trysilelva. Her kan du gjennom svermer av vulgata se barna fryde seg på badestranden. Ørretfiske fra land er lite fremgangsrikt. Man er altså avhengig av båt, kano eller belly boat. Denne sjøen er som skapt for fluefiske fra belly boat. Les mer og finn fiskekort – klikk her.

 

Nordre Mistra. Foto: Fishspot.no

NORDRE MISTRA, RENDALEN.

Mistra renner i idylliske omgivelser der Sølenfjellmassivet kan sees i sørøst. Her kan du oppleve stillheten, bare avbrutt av elvebrus og plasking fra storørreten. Mistra varierer fra store kulper, stryk og loner. Ved Mistra er det bilvei fram til to utgangspunkter for fiske, ved Misterdalen og Nysætra. Les mer og finn fiskekort – klikk her.

 

God tur og skitt fiske!

FLERE TURTIPS!

TIL INATUR.NO

Temafoto øverst: Knut Johan Ruud.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *