Fiske i Snåsafjella – tips fra lokalkjente.

Bangsjøan var tidligere 3 adskilte sjøer, men etter oppdemming i forbindelse med kraftproduksjon har disse blitt til et stort sammenhengende vann som er meget spennende for fiskere. Vannet er grensevann og deles av Steinkjer, Overhalla, Grong og Snåsa kommune.

Har man kjøpt fiskekort hos en av rettighetshaverne i de ulike kommunene kan man fiske i hele sjøen, uavhengig av kommunegrensene.

Ørreten i Bangsjøan er av meget god kvalitet. Snittstørrelsen er høy og kondisjonen god. Fisken har en fin rødfarge på kjøttet og en sølvblank ytterside. Vannet er stort og har et stort produksjonspotensial med god mattilgang for fisken, og det er gode muligheter for å komme i kontakt med stor fisk.

Fiskeguide - Snåsa fjellstyre

Siden vannet er oppdemt må fiskere som drar hit på isfiske være oppmerksomme på eventuelt dårlig is. I og med at Bangsjøan tidligere bestod av 3 vann bør det også nevnes at man ved bruk av båt bør være observant i forhold til grunner og skjær i overflaten. Observant må man også være hvis man fisker rundt disse skjærene, da ørreten ofte hugger her!

Fiske i vannet er lettest med båt, og tradisjonell dorging med wobblere i ulike fargekombinasjoner vil gi fangst og muligheter for stor fisk. Fiske med oter er også en fin aktivitet for hele familien, og oppsøk gjerne de smale sundene med de mange grunnene og øyene. Her står ofte fisken og beiter ved innsekts klekkinger.

Vannet er stort og vinden kan ta godt, så husk redningsvest til alle mann!

Snåsa fjellstyre har to hytter til utleie ved Bangsjøan. En i vestre enden av vannet, Ytre Bangsjøhytta og en i østre enden av vannet, Østre Bangsjøhytta. Her er det også med båt som kan benyttes.

Ved å kjøre opp fra Bangdalen eller Overhalla kommer man opp til den vestre delen av vannet hvor det er tilrettelagt for utlegging av egen båt.

Ståggtjønnin og omkringliggende vann er spennende med tanke på fiske. Vannene henger sammen med hverandre og ligger vakkert til i nasjonalparken, like ovenfor bjørkebeltet inn mot Skjækerfjella.

Ørret er eneste fiskeslag i Ståggåtjønnin og kvaliteten er upåklagelig. Rød kjøttfarge, god kondisjon og med en høy snittstørrelse. Ørret over 1 kg er ikke uvanlig.

Vannet er et typisk fjellvann med sprek ørret, så man kan se frem til lange minutter med kjøring av sprek fisk! I tillegg er det gjennomgående grunt med et begrenset produksjonsgrunnlag, så måtehold bør utvises av fiskere som gjerne ønsker å komme tilbake.

Stigåtjønnin Norske Naturopplevelser AS .jpg2.jpg2

Ståggåtjønnin må være noe av det ypperste Snåsa kan tilby for fluefiskere som ønsker å fiske i stillestående vann. Selv om det gjennomgående er grunt, er det mange overganger til dypere vann som er meget spennende. Tar man seg bryet med å bære med seg vadebuksene, når man svært store deler av vannene fra land.

Strømmen som binder vannene sammen er spennende områder, spesielt for nymfefiske eller med våtflue.

De dypere kulpene hvor elva renner kan også være interessante på enkelte tider av sesongen. Ståggåtjønnin ligger også slik til at de utgjør et godt utgangspunkt for en rundtur med fiske i de indere delene av Skjækerfjella.

Foto: Norske Naturopplevelser ASFoto: Norske Naturopplevelser ASFoto: Norske Naturopplevelser AS

Holmtjønna ligger mellom Raubeinklumpen og Bjønnhifjellet og er lett tilgjengelig på sommeren hvis man kjører inn Roktdalsvegen, en gåtur på 4 km på sommeren. Terrenget rundt tjønna er preget av fjellterreng med små daler og fjellbjørk, et veldig fint og varierende terreng.

Ørret er eneste fiskeslag i vannet. Den har fin snittstørrelse og er som fisken i andre sammenlignbare høyfjellsvann. Rød i kjøttet og god kondisjon, spesielt på sommeren, og med en sølvblank ytterside. Fisk på opp mot 1 kg er oppnåelig, men fisken i Holmtjønna er kjent for å være noe sky. Ofte gir fiske på natten eller under dårlig værforhold med mye vind, bedre uttelling enn fiske på dagtid med speilblankt vann.   

Tjønna varierer med tanke på dybdeforhold, noe som gir spennende forhold for fiskeren. Mange av grunnene er lett tilgjengelig fra land og både fluefiskeren og spinnfiskeren har gode muligheter. Tradisjonelle spinnere som Panther Martin, Mepps og Droppen i sølv, sort og rød gir ofte uttelling i slike høyfjellsvann, det samme med små skjesluker i samme fargekombinasjoner.

Fluefiskeren bør forsøke små og mørke døgnflueimitasjoner. I og med at det står en del bjørk nært vannkanten er det verdt et forsøk med lysegrønne nymfer som etterligner bjørkemålerens larver.

Hele veien rundt Holmtjønna er det fine steder for å slå opp teltet nede ved vannkanten og forholdene ligger godt til rette for å utforske andre omkringliggende vann.

Heggsjøan er en samlebetegnelse som benyttes om vannene Store og Lille Heggsjø. Begge vannene ligger i nasjonalparken, vakkert omkranset av fjellbjørkeskog og myrdrag, ved foten av Imsdalsfjellet og Heggsjøfjellet.

Ørret og lake finnes i begge vannene, og ørreten er av god kvalitet med dyprød farge og svært god kondisjon. Navnene på vannene gjenspeiler også hvor det er størst sjanse til å finne grov ørret. På Store Heggsjø er det gode muligheter for å få fisk over 2 kg, mens snittstørrelsen ligger mellom 400 – 1000 gram. På Lille Heggsjø er snittstørrelsen på fisken litt lavere, men kvaliteten minst like god, kanskje bedre! Vanlig størrelse er mellom 300 – 800 gram, men det er ikke uvanlig å få fisk som er godt over 1 kg. I begge vannene kan man se frem til sprek ørret som kjemper godt i andre enden av snøret, og luftige svev med påfølgende utras er snarere regelen enn unntaket.

Gode standplasser for stor ørret er lett tilgjengelig fra land, noe som gir gode muligheter for spinnfiske og fluefiske. Noen fasit på valg av redskap finnes ikke, men generelt er det god sjanse for fangst med sluker og spinnere i sølv, gjerne i kombinasjon med rød, sort eller blå. Tasmanian Devil, Lillauren, Møre-silda, Panther Martin og Droppen i ulike fargekombinasjoner bør være i fiskeveska.

Heggsjøan Norske Naturopplevelser AS ø

Når det gjelder fluefiske er det mange fluemønster som gir fangst. Noen generelle tips kan likevel gis. Ved fiske med flueoter er det enkelte mønstre som «må» benyttes. Zulu, Zulu Silver, Peter Ross, Black Gnat og Heckam Peckam Green i størrelse 8 – 12, er mønstre med historisk sus som er sikre fiskefangere på Heggsjøan!

Nymfe-fiske nært land i skumringen med Montana, Superpuppan, Black Nymph og Caddispupa kan gi fisk når ørreten ikke beiter i overflaten, spesielt tidlig i sesongen.

Tørrfluer i riktig form og størrelse er effektive under døgnflueklekkingen, men i mange tilfeller har Heckam Peckam Green gitt store fangster under klekkingen, så en tørrflue i grønt/oliven kan være verdt et forsøk.

Streaking Caddis, Elk-hair Caddis og Rakkelhanen stripende i overflaten, når høstmørket siger på er også utrolig spennende og kan gi heftige vak av stor ørret.

Heggsjøan Norske Naturopplevelser AS

På Store Heggsjø er det gode fiskeplasser langs det nordlige landet, og spesielt bør tangen og bukten ved utløpselven gis ett forsøk. Det samme gjelder områdene ved innløpselvene. Over hele vannet er det tydelige grunner og en kikk på flybilder kan gi pekepinner på hvor disse finnes.

På Lille Heggsjø bør også det nordre landet vies størst oppmerksomhet, sammen med grunnere vann i tilknytning til øyene. Overgangen fra grunt til dypt vann mellom innløpselva i vest og øya i sør gir ofte kontakt med grov fisk, og spesielt på kveldstid tar den ofte på overaskende grunt vann.

Fisken på begge vannene er tidvis lunefull, og en utfordring å få til å ta. De beste periodene er erfaringsmessig fra sen ettermiddag og utover kvelden, og på Store Heggsjø gir nattfiske ofte best fangst. Bittperiodene er ofte begrenset til et par timer, så hvis fisken først biter gjør man lurt i å intensivere fisket en periode!

Skitt fiske og god tur til «Heggsjøan» på fiske etter stor og sprek ørret!

Grøningen har alltid vært et fiskevann med godt rykte blant lokale fiskere. Vannet er viden kjent også utenfor Snåsas grenser for å være et særdeles godt vann som huser fisk av god kvalitet.
Vannet ligger vakkert til ved en av innfallsportene til Blåfjella – Skjækerfjella nasjonalpark, og er lett tilgjengelig.
Ørret og røye er de artene som er mest interessante for sportsfiskere, men lake finnes også. Ørreten i Grøningen er av meget god kvalitet, med rød kjøttfarge og gjennomgående svært god kondisjon. Mulighetene for å få grov ørret er gode og årlig tas mange ørreter mellom 1-3 kg, men betydelig større eksemplarer finnes… Røya er også av god kvalitet og vanlig størrelse ligger mellom 300-1200 gram.

Grønningen2 Norske Naturopplevelser AS

På sommeren er fisket etter stor ørret best tidlig i sesongen (midten av juni – starten av juli). Tradisjonelt har redskapsvalget fra båt, vært oter og «markdrag». Wobblere i naturfarger fisket med relativt høy hastighet anbefales for stor fisk. Fra land kan tradisjonelt bunnmeite være bra, spesielt på kvelden når stor-ørreten trekker inn på grunnere vann på næringssøk.

Fluefiske på Grøningen kan være litt utfordrende fra land, men det bør absolutt prøves. Dybden på vannet er jevn, og fører til en konsentrert periode med døgnflueklekking. Klekkingen starter på de grunne partiene midt i vannet, så på den sør-østlig delen og til slutt i den nord-vestre enden av vannet, og man kan dermed følge klekkingen over flere dager. Når «døgnflua går» må man være på plass, fisken blir raskt selektiv! Stimer med stor-røye går ofte og beiter høyt i vannmassene og en døgnflueklekking i overflatefilmen bør gi rolige «head-and- tail vak» og snellehyl! Gold-head nymfer og hareøre-nymfer fisket med rolige bevegelser er også verdt et forsøk. Imitasjonsfiske over steinbunn med tørrfluer i brunt/oliven kan også gi opplevelser for livet på Grøningen, og stor ørret tar ofte tørrflua kontant med stor overbevisning.

Isfiske6

Isfiske
Aktiv pilking etter røye på isen er populært og kan gi gode dagsfangster. Tradisjonelle røyeblinker som Isfloa, Rauto, Titicaca og Lysdraken i fargekombinasjoner med rødt, gult og kobber, agnet med maggot anbefales. Er røya i vanskelig humør, og kun dunker i blinken eller smånapper i agnet, bør veien til små mormyshka i sterke farger være kort. Overgangene mellom dypt og grunt vann utenfor innoset til elvene, og områdene rundt tangene sør-øst i vannet er spesielt gode fiskeplasser på vinteren.

Skitt fiske og god tur til Grøningen på jakt etter drømmefisken!

Langvatnet er et av de beste vannene i fjellet på Snåsa, hvis man er ute etter stor ørret! Og enda bedre, vannet er svært lett tilgjengelig både på sommeren og vinteren.

Ørret, røye og lake er artene som er representert i Langvatnet. Røya er av fin kvalitet, men generelt noe mindre enn på nabovannet Grøningen. Vanlig størrelse er mellom 200 – 500 gram, med fin kjøttfarge og brukbar kondisjon. Med andre ord veldig fin matfisk. Ørreten derimot er av meget god kvalitet og virkelig stor fisk tas med jevne mellomrom. Snittstørrelsen ligger på mellom 500 – 700 gram, men ørret over ett til to kilo er relativt vanlig. Godt med røye bidrar til en solid mattilgang for fiskespisende ørret, noe som øker sjansene for kontakt med stor ørret betraktelig. De store finnes med sikkerhet, og for noen få år tilbake ble det funnet en død ørret i utløpselva fra Langvatnet. Vekta vites ikke med sikkerhet, men lengden var på 76 cm! Utfordringen er å få de til å ta…

Langvatnet f Norske Naturopplevelser AS

Dorging bør absolutt forsøkes på Langvatnet og båt kan leies av Snåsa fjellstyre. Wobblere i naturfarger med innslag av rødt og oransje imiterer små røye og bør være et førstevalg. Forsøk gjerne å fiske de dypt, da stor fiskespisende ørret ofte jakter på røyestimene i de frie vannmassene. Hvis det er vanskelig å få ørreten til å ta, legg gjerne inn retningsendringer og varier hastigheten på båten, da dette gir redskapen en litt annen gange. Ofte er dette nok til å få ørreten til å ta!

Tidlig på sesongen kan det være verdt å forsøke wobblere med fluoriserende farger, spesielt hvis vannet er uklart. I denne perioden kan man gjerne fiske med lavere hastighet, og på grunnere vann som holder høyere temperatur, siden ørreten er noe mindre huggvillig i lave vanntemperaturer.

Skjesluker bør også forsøkes hvis ørreten ikke er lysten på wobblere. Møresilda, Toby, Viking Herring og andre store sluker i forskjellige fargekombinasjoner er gode fiskefangere.

Ved dorging med båt bør områdene rundt øyene gis ett forsøk, det samme utenfor innløpselvene fra Vivatnet og Rørtjønna.

Langvatnet Norske Naturopplevelser AS .jpg5

Sent på kvelden når storørreten trekker inn på grunnere vann, er det naturlig å dorge langs land, og spesielt det nordre landet er et godt område.

Isfisket på Langvatnet bør også forsøkes. Tradisjonelt røyefiske, med store røyeblinker agnet med maggot, gir nesten uten unntak fin røye. Ønsker man heller å forsøke seg på stor ørret, er balansepilker et bedre valg. Her må man nesten prøve seg litt frem med fargekombinasjonene og størrelse, men pilker med sølv/sort rygg og rød buk bør gis en sjanse. Også her kan man med fordel fiske på relativt dypt vann. Tidlig på vinteren, når ørreten ofte er noe treg, kan en liten mormyshka agnet med maggot være det som skal til for å oppleve tunge rykk i sena.

Et siste viktig tips ved isfiske i Langvatnet: Benytt utstyr som er tilpasset stor fisk! Snelle med justerbar brems foretrekkes, slik at man har muligheten til å kjøre stor fisk over lengre tid.

God tur til Langvatnet på jakt etter drømmefisken!

Snaufjellvatnet! Navnet forteller det meste.. Her, i hjertet av Akselfjella, er det høyfjell så langt øyet kan se og området er preget av karrige natur vakkert omringet av mektige fjell i himmelranden.

Dette er et typisk høyfjellsvann, hvor fiskesesongen på sommeren kan være relativt kort, men intens. Ørreten er knallrød i kjøttet med sølvblank ytterside og god kondisjon. Størrelsen er jevnt over god.

Som typisk for slike høyfjellsvann er ørreten noe vrien å komme i kontakt med og den kan være sky. Fiskere som var mye i området lengre tilbake i tid benyttet ofte senkvelden og natten til å fiske på Snaufjellvannet. Dette gav ofte mye bedre resultater enn fiske på dagtid.

Snaufjellvatnet og omkringliggende vann innbyr også til spennende fluefiske, og utstyrt med lett utstyr, gjerne i klasse 4-5 går man spennende tider i møte ved de intense døgnflueklekkingene som ofte er på midtsommeren ved slike vann.

Legg heller ikke igjen marken hvis turen går inn til disse områdene. Mange erfarne fiskere har sverget til bunnmeite eller fiske med markdupp på kveldstid i disse vannene, ikke uten grunn…

Selve området er også relativt unikt, siden svært gode fiskevann ligger på rekke og rad innover. Her er det bare å velge og vrake, men pass på å ikke gå forbi de små pyttene uten navn på kartet, de kan romme store overraskelser…

Foto: Lillian Bergli

Vivassfiskløysa ligger i et veldig fint område inn mot Akselfjella, ved foten av det historiske Plukkutjønnfjellet.

Vannet er viden kjent for godt fiske og ørreten i vannet holder god og jevn størrelse, med en snittstørrelse på rundt 400 gram. Kjøttfargen er rød og kondisjonen gjennomgående god.

Tradisjonelt har det blitt fisket mye med flueoter på Vivassfiskløysa og mange har opplevd å komme hjem med svært gode fangster. Området rundt vannet er godt egnet for å dra oter langs land og i slike naturskjønne områder er det duket for mange fine stunder ved vannet.

Vannet er gjennomgående relativt dypt til å være et fjellvann, og områdene ved grunnene langs land utgjør de giftigste plassene i søken etter ørrethugg.

Kombiner gjerne fisketuren med vandreturer lengre øst, inn mot og forbi Plukkutjønnfjellet. Her ligger flere vann, uten navn på kartet som bør undersøkes og trolig er det mange som får seg ett nytt «hemmeligvann» her.

Nabovann Vivatnet og langvatnet. Foto: Norske Naturopplevelser ASVivassfiskløysa

Seisjøen ligger i nasjonalparken i Seisjødalen, en vakker villmarksdal omkranset av furu- og granskog ispedd utallige myrdrag. Turen inn langs Storåselva er ikke lang, og enkelte steder er det verdt å forsøke fisket også i elva.

Lake og ørret finnes i Seisjøen. Ørreten som trolig er målet til de fleste sportsfiskerne holder jevnt over god kvalitet og kondisjon. Stor ørret finnes også selv om det kan være noe lengre mellom dem.

Mange gode fiskevann lengre øst har elver som renner ut i Seisjøen og tilsiget med kvalitetsfisk fra disse er også betydelig.

Seisjøen har en del grunnere partier, spesielt i øst og vest som kan være interessante for fiskere. Det nordlige landet er generelt grunnere enn det sørlige landet, og byr på mer varierte fiskeplasser. Ved leie av båt er det gode muligheter for å gjøre fine fangster. Mot grunnene vokser det en del vegetasjon og det utgjør gode oppvekstområder for småfisk. Utnytt disse områdene på jakten etter den store. Fiskespisende ørret kommer ofte inn på jakt etter småfisk på kvelden, og en skjesluk i riktig område kan da gi full uttelling.

Området er velegnet for en familietur, og leie av en av hyttene gir fine opplevelser for hele familien.

Seisjøen-StorsteinelvaSeisjøen-StorsteinelvaSeisjøfiskløysa Foto: Norske Naturopplevelser ASFoto: Norske Naturopplevelser AS

Andorsjøen er et vann med lange fisketradisjoner blant lokalbefolkningen og leverer hvert år store mengder matfisk av høy kvalitet. Det blir fisket noe med garn i vannet og mye med oter, noe som har bidratt til å opprettholde en god kvalitet på fisken.

Ørret opptrer som eneste fiskeart i vannet og selv om det kan være langt mellom de virkelig store ruggene, er gjennomsnittsstørrelsen på rundt 400-500 gram. Kondisjonen er gjennomgående god med en rød kjøttfarge.

Flueoteren bør være med på tur til Andorsjøen, og hvis man treffer på riktig periode er fisket i vannet intet mindre enn fantastisk! Er man så heldig at man treffer på en slik periode, er det langt fra umulig å få både 50 og 100 ørreter i løpet av en langhelg. I tillegg til oterfiske, er fiske fra land med spinner og mark effektivt og veldig barnevennlig.

Andorsjøen

Gode fiskeplasser i vannet er spesielt ved utløpet av Smørbekken på nordsiden av vannet, en plass som også anbefales på det varmeste hvis man ønsker å forsøke seg på isfiske. Ståsnører på natten agnet med mark er en sikker oppskrift på fisk, men aktiv pilking med balansepilk eller små mormyskha kan også lure vintertreg ørret.

Selve vannet ligger idyllisk til, med fantastisk panoramautsikt mot hjertet av nasjonalparken og markante fjell som Lurursneisa, Bukvassfjellet og Akselfjella. Fuglelivet i området er også rikt, og er man riktig heldig kan man oppleve å fiske side om side med fiskeørna som hekker ved vannet. En mektig opplevelse!

Snåsa Fjellstyre har ei ny og flott utleiehytte i vestre enden av vannet, Andorsjøhytta. Ved leie av hytta følger det med båt og man har de beste forutsetninger for godt fiske i Andorsjøen, samtidig som det er et godt utgangspunkt for andre tur- og fiskemål. Hytta passer like godt for både barnefamilier og vennegjenger, og alle forutsetninger skulle ligge til rette for en vellykket tur.

Skitt fiske i Andorsjøen med panoramautsikt til noe av Norges vakreste fjellområder!

Finnbursvatnet ligger midt i den vakre og godt kjente Lurudalen, et område som fra langt tilbake er kjent som et godt jakt- og fiskeområde. Selve vannet ligger bra skjermet for vær og vind mellom Grisbakkfjella og Bukvassfjellet. Terrenget rundt vannet er preget av spredt vegetasjon med innslag av furu- og granskog, et fint område for teltturer med hele familien.

Ørret er eneste fiskeart i vannet og den har en fin snittstørrelse, er rød i kjøttet og har generelt god kondisjon. Mulighetene for å få ørret på godt over 1 kg er også tilstede.

Vannet egner seg godt for den som ønsker å gjøre et forsøk med fluestanga. Fra innløpsbekkene går det fine grunner ut i vannet som bør oppsøkes ved innsektsklekking, og er man heldig stiger enn bred sort rygg opp fra dypet og sluker flua begjærlig.

Fiske bål Norske Naturopplevelser AS

Ved utløpselva er det også flere terskler hvor fisk kan stå på brekket å beite. Dette er interessante strømmer å avfiske med frittflytende nymfer. På senkvelden og natten kan det være verdt et forsøk å knyte på en stor nymfe som fiskes relativt dypt og nært land, eksempelvis en Montana. Fjærmygg-klekkere tidlig på sesongen og imitasjoner av maur og andre terrestriske innsekter fra midt i sesongen til ut på høsten, bør heller ikke legges igjen i bilen ved fiske i slike stillestående skogsvann.

Skulle ikke fluefiske slå til kan man alltids fyre opp et bål, rigge spinnstanga med en dupp, agne kroken med feit meitemark og lene seg godt tilbake i lyngen for å vente på at kaffekjelen koker. En meget behagelig og beroligende fiskeform som attpåtil kan være svært effektiv!

Foto: Lillian BergliFinnbursvatnetFoto: Lillian Bergli
Finn mer info i Fiskeguiden på Snåsa fjellstyres hjemmesider.
Du finner også mer info om fiske i Snåsafjella og fiskekort for området på inatur.no.
Klikk her for fiskekort.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *